HySa

Spowodowane porodem drogami natury, wiekiem lub chorobami rozciągnięcie i rozwerwanie aparatu więzadłowego utrzymującego macicę doprowadza do obniżenia, a niekiedy nawet do całkowitego wypadania macicy przez pochwę. W wielu przypadkach możliwe jest przywrócenie prawidłowej anatomii bez usuwania macicy. Opracowana i wprowadzona przez prof. Marcina Jóźwika hystero-sakropeksja (HySa) to operacja minimalnie inwazyjna polegająca na laparoskopowym podwieszeniu macicy do kości krzyżowej z odtworzeniem więzadeł krzyżowo-macicznych. Poniżej zamieszczono zdjęcia przedstwiające operację HySa wykonywaną przez lekarzy GYNEKA: prof. Marcina Jóźwika i dr. Pawła Szymanowskiego.
Wypadająca macica wyeksponowana do jamy brzusznej. Wypadająca macica wyeksponowana do jamy brzusznej.
Otwarcie dostępu do tylnej ściany macicy. Otwarcie dostępu do tylnej ściany macicy.

Otwarcie dostępu do kości krzyżowej po stronie prawej... Otwarcie dostępu do kości krzyżowej po stronie prawej...
...i po stronie lewej. ...i po stronie lewej.

Obustronne wytworzenie tunelu pod otrzewną więzadeł krzyżowo-macicznych (tu: strona prawa). Obustronne wytworzenie tunelu pod otrzewną więzadeł krzyżowo-macicznych (tu: strona prawa).
Wprowadzenie taśmy zawieszającej do jamy brzusznej. Wprowadzenie taśmy zawieszającej do jamy brzusznej.

Przeprowadzenie taśmy przez tunel pomiędzy kością krzyżową a macicą po stronie lewej... Przeprowadzenie taśmy przez tunel pomiędzy kością krzyżową a macicą po stronie lewej...
...przed macicą... ...przed macicą...

...i przez tunel po stronie prawej. ...i przez tunel po stronie prawej.
Prawidłowe ułożenie taśmy w tunelach pod otrzewną - odtworzenie więzadeł krzyżowo macicznych. Prawidłowe ułożenie taśmy w tunelach pod otrzewną - odtworzenie więzadeł krzyżowo macicznych.
Założenie szwu mocującego taśmę do kości krzyżowej po stronie lewej. Założenie szwu mocującego taśmę do kości krzyżowej po stronie lewej.
Zagłębienie taśmy w miejscu mocowania do kości krzyżowej. Zagłębienie taśmy w miejscu mocowania do kości krzyżowej.
Zawiązanie węzła... Zawiązanie węzła...
...i jego dociągnięcie. ...i jego dociągnięcie.
Obcięcie nadmiaru taśmy po dopasowaniu jej położenia. Obcięcie nadmiaru taśmy po dopasowaniu jej położenia.
Założęnie szwu mocującego taśmę do tylnej ściany macicy... Założęnie szwu mocującego taśmę do tylnej ściany macicy...
...i jego zawiązanie. ...i jego zawiązanie.
Założenie szwu mocującego taśmę do kości krzyżowej po prawej stronie. Założenie szwu mocującego taśmę do kości krzyżowej po prawej stronie.
Zagłębienie taśmy w miejscu mocowania na kości krzyżowej. Zagłębienie taśmy w miejscu mocowania na kości krzyżowej.
Zawiązanie węzła. Zawiązanie węzła.

Odcięcie nici. Odcięcie nici.
Odcięcie nadmiaru taśmy mocującej. Odcięcie nadmiaru taśmy mocującej.
Widok miednicy mniejszej po podwieszeniu macicy. Widok miednicy mniejszej po podwieszeniu macicy.
Zaszycie otrzewnej zabezpiecza przed kontaktem implantatu z jelitem (tu: tylna ściana macicy). Zaszycie otrzewnej zabezpiecza przed kontaktem implantatu z jelitem (tu: tylna ściana macicy).
Zaszycie otrzewnej nad miejscem mocowania taśmy do kości krzyżowej po stronie prawej... Zaszycie otrzewnej nad miejscem mocowania taśmy do kości krzyżowej po stronie prawej...
...i odcięcie nici. ...i odcięcie nici.

Zaszycie otrzewnej nad miejscem mocowania taśmy do kości krzyżowej po stronie lewej. Zaszycie otrzewnej nad miejscem mocowania taśmy do kości krzyżowej po stronie lewej.
Widok miednicy mniejszej po wykonanej operacji, minimalna utrata krwi.
Widok miednicy mniejszej po wykonanej operacji, minimalna utrata krwi.
Tutaj znajdziesz pełen zakres usług medycznych świadczonych
przez Centrum Zdrowia Kobiety GYNEKA w Krakowie.
projekt i wykonanie: DOMENA